30 let tenisa v Radovljici

1987

Teniški klub Radovljica je bil ustanovljen leta 1987.
Izgradnja 4 peščenih igrišč ter klubske hiše se je na podlagi potrdila o priglasitvi del z dne 21.6.1982 pričela leta 1984.
Igrišča so bila zgrajena ob pomoči lokalnih podjetij ter predvsem po zaslugi prostovoljnih delovnih akcij občanov  in članov kluba.
Igrišča so bila pripravljena na igro leta 1987.

 

1988 – 1990

Ustanovite društva TK Radovljica ter pričetek delovanja
rekreativne sekcije in teniške šole za mladino.

 

Vzpostavitev klubskega življenja s poudarkom
na prostovoljstvu in medgeneracijskem sodelovanju.

Klub je pričel z organiziranjem vrste športnih prireditev (turnirjev)
za rekreativce ter tekmovalce;
Občinsko prvenstvo Radovljica, klubsko prvenstvo, rekreativne lige,
organizacija tekmovanj po okriljem Teniške zveze Slovenije.

Aktivno izvajanje programov za promocijo tenisa v občini
(teniški vrtec, začetni ter nadaljevalni tečaji, teniška šola)

 

1990 – 2000

Pričetek sodelovanja ter pobratenje s teniškim klubom  iz Avstrije.

 

 

Prostovoljstvo ostaja pomemben delovanja kluba.
Člani kluba redno skrbijo za vzdrževanje igrišč, klubske hiše in okolice.

Klub šteje preko 150 članov. Zasedenost igrišč pa presega 3.000 ur
v 6 mesecih letne sezone. Družabno življenje in pozitivna klima postajata zaščitni znak kluba.

Klub skrbi za izobraževanje trenerjev ter vaditeljev tenisa ter tako vzdržuje strokovnost na področju teniške šole ter tekmovalnega programa.

2000 – 2010

V tekmovalni program in teniško šolo je skozi leto vključenih
več kot 100 otrok, od tega 20 v tekmovalni program.
TK Radovljica prične z nastopi v Slovenski teniški ligi do 14 let.
Tekmovalci TK Radovljica pričnejo dosegati odlične rezultate na državni ravni.
Med njimi so: Jaka Gorišek, Matjaž Pogačnik, Sašo Vogelnik, Grega Žemlja,
Maruša Pogačnik, Tina Klemenc,…

 

Športna vzgoja in sodelovanje je eden izmed ključnih usmeritev vodenja teniške šole in tekmovalnih programov.

 

 

Grega Žemlja zasede 1. mesto na jakostni lestvici Teniške zveze Slovenije do 12 let in postane član državne reprezentance do 12 let.
Kot član TK Triglav Kranj kasneje postane najboljši slovenski tenisač z rekordno uvrstitvijo na 43. mesto svetovne  teniške lestvice ATP.

Grega Žemlja:
„ pogoji, veselje do treninga, druženje,….

Izgradnja reflektorjev za osvetlitev 2 igrišč je omogočila
podaljšanje igralne sezone  v jesenskem delu.

 

Klubu je v letu 2005 uspel atraktiven zimski projekt.
Zaledenitev  teniških igrišč ter odprtje brezplačnega odprtega drsališča v Radovljici.

Izgradnja zimskega vrta  in garderob v klubski hiši ter preureditev
zunanje terase.

Pestro dogajanje v klubu, članom omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa ter rekreacijo.

TEKMOVALNI PROGRAM

2017

Nova generacija tekmovalcev nadaljuje z uspešnimi nastopi na tekmovanjih.
Klub prične z organizacijo turnirjev  Teniške zveze Slovenije in nastopanjem tekmovalcev v državni teniški ligi do 14 in do 18 let.

 

 

 

 

 

 

TENIŠKA ŠOLA

2017

Teniška šola poteka pod strokovnim vodstvom vodstvom učitelja tenisa.
Aktivno se je udeležuje preko 20 otrok, v več skupinah preko celega tedna.

 

 

Preko teniške šole in tečajev tenisa v klub prihaja vse več mladih tenisačev.

 

REKREACIJA

Rekreacija predstavlja pomemben del klubskega dogajanja. Rekreativnih članov je okrog 50. Letno se odigra 750 ur za rekreacijo.

Klub organizira 3 turnirje, vključno z Odprtim občinskim prvenstvom.