ČLANI UO:

 • Blaž Lazar – predsednik
 • Dušan Gorišek – podpredsednik
 • Žiga Ravnik – tajnik
 • Uroš Ambrožič
 • Blaž Kolman
 • Karel Jakšič
 • Borut Vovk
 • Stane Svete

NADZORNI ODBOR:

 • Franci Hrustelj
 • Vili Novak
 • Drago Martinjak

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

 • Drago Marinkovič
 • Gašper Albinini
 • Sašo Vogelnik