Glavni trener: Dare Voglar

Voditelj otroških tečajev: Ivona Kajdiž, Špela Ambrožič